Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling werkt samen met expertisecentrum kindermishandeling

Het nieuwe Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, dat naar verwachting nog voor de zomer zijn deuren opent, gaat nauw samenwerken met het Expertisecentrum Kindermishandeling. In 70 procent van de gevallen van dierenmishandeling is er ook sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat meldt  de Nationale Zorggids.
Het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling is opgericht in navolging van het Expertisecentrum Kindermishandeling. “Dierenartsen hebben een stukje van de puzzel maar gewone artsen ook. Als die meer samenwerken, breng je mishandeling beter in kaart.” vertelt psycholoog Nienke Endenburg, een van de initiatiefnemers, in een interview met de NOS.
Ook dierenartsen blijken het vaak moeilijk te vinden om een melding te doen van een vermoeden van (dieren)mishandeling. Het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling moet die drempel verlagen. Op de site van het centrum kan direct contact gezocht worden met de politie. Die doet vervolgens onderzoek.

Campagne over seksueel geweld tegen jongens

Kinderombudsman vraagt om Nationaal Actieplan Kindermishandeling

Kinderombudsman Margrite Kalverboer doet een oproep aan de het nieuw te vormen kabinet om oog te hebben voor kinderen. In een brief geeft ze de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat meldt de Nationale Zorggids.

Het nieuwe Kabinet moet investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen en de rechtspositie van vreemdelingenkinderen verbeteren. Ook moet er een Nationaal Actieplan Kindermishandeling komen. Dit schrijft de Kinderombudsman in de brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen.

Lees hier de brief van de kinderombudsman.

Doorbreek de cirkel van geweld

Een goede plegeraanpak bij huiselijk geweld is de beste slachtofferhulp. De cirkel van geweld kan hierdoor doorbroken worden en huiselijk geweld wordt besproken. Hiermee voorkom je verdere schade en trauma’s bij slachtoffers: partners en kinderen. Om de aanpak van plegers van huiselijk geweld te verbeteren heeft Stichting Back on Track een voorstel ingediend bij VOORbeeld-verkiezing 2017. Het winnende project ontvangt €40.000.
Stichting Back on Track wil de cirkel van geweld doorbreken door:
– plegers in een eerder stadium naar passende hulpverlening toe te leiden met  laagdrempelige, motiverende filmpjes.
– na de behandeling de bereikte resultaten vast te houden, door de inzet van een nazorgprogramma met behulp van ervaringsdeskundigen.

Klik hier voor meer informatie over de VOORbeeld-verkiezing en breng je stem uit, bijvoorbeeld op Stichting Back on Track.

 

Handreiking voor seksueel misbruik in gehandicaptenzorg

Bij een vermoeden van seksueel misbruik bij een cliënt in de gehandicaptenzorg moet er meer overleg zijn met de politie en het Openbaar Ministerie. Dit kan door een informatief gesprek te voeren zonder dat dit meteen tot aangifte leidt. Een andere afspraak is dat er bij de zedenpolitie vaste contactpersonen zijn voor instellingen (een overzicht per regio is beschikbaar). Deze afspraken zijn opgenomen in een speciale handreiking die de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland heeft gemaakt met uitleg over hoe te handelen bij een vermoeden van seksueel misbruik.

Lees hier het volledige artikel.

Langetermijngevolgen van kindermishandeling en andere ace’s

In de Volkskrant van 23 maart schrijven Bas Bens (SEH-arts UMCG) en Jo Webster (huisarts in Delfzijl) over wat de langetermijngevolgen van fysieke kindermishandeling kunnen zijn. Kindermishandeling is slechts één van de tien adverse childhood experiences (ace’s). Een kind dat al op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan meerdere ace’s ondergaat neurobiologische en hormonale veranderingen die het verouderingsproces versnellen en het immuunsysteem beïnvloeden.

Ze halen een onderzoek van TNO aan en pleiten voor vroege herkenning van ace’s en interventie om de cirkel te doorbreken. Volgens de schrijvers ‘moet er bij scholen, zorgprofessionals, de lokale en landelijk overheid, en vooral ook bij ouders zelf een breder besef komen van de gevolgen van het gedrag van ouders in het gezin voor hun kind; niet alleen voor nu maar vooral ook voor later. Dit moet beginnen bij het landelijk meer bekend maken van het begrip en de invloed van ace’s. Dit maakt het beter bespreekbaar en daardoor behandelbaar. En als je kind of een kind zich bijzonder gedraagt, op school, op straat, op de sportclub of thuis, kun je als leraar, agent, trainer, arts of ouder vragen: ‘Hoe gaat het thuis?’

Lees hier het volledige artikel.

Verbetering in aanpak van vechtscheidingen

Bij de aanpak van complexe scheidingen is de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Inmiddels zijn 25 van de 32 maatregelen uit het Uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding’ afgerond of een flinke stap verder gebracht.
Minister Blok: “Tegelijkertijd schetsen de hoeveelheid en diversiteit van de initiatieven de complexiteit en de omvang van het probleem. Hoewel het in eerste instantie aan ouders zelf blijft om hun scheiding zo goed als mogelijk te laten verlopen, zullen complexe scheidingen de komende jaren daarom de aandacht blijven vergen van (overheids)instanties en professionals.”

Lees hier meer (op de aangeklikte pagina kunt u onderaan de Kamerbrief en het Uitvoeringsplan downloaden).